Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), persoană juridică de drept privat, înființată în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social, cu sediul în București, Str. Walter Mărăcineanu, Nr. 1-3, Intrarea 1, Etaj 1, cod fiscal 5541651, tel. 0213126893, email office@cnipmmr.ro, în calitate de operator de date cu caracter personal, vă aducem la cunoștință următoarele:

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm: nume, prenume, email

Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personal
CNIPMMR prelucrează date cu caracter personal în vederea furnizării serviciilor existente pe această platformă online.

Temeiurile juridice în baza cărora prelucrăm datele cu caracter personal:
- îndeplinirea unor obligații legale de către CNIPMMR;
- interesul legitim atunci când se are în vedere: organizarea activității pentru îndeplinirea obiectivelor organizației;

Perioada pe care prelucrăm datele cu caracter personal:
- datele prelucrate vor fi stocate pe perioada existenței contului de utilizator cât și pe o perioadă de 5 ani de la data încetării acestuia.
OBSERVAȚIE: Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și pe durata existenței unor obligații legale de păstrare a anumitor categorii de date ori de documente justificative, în funcție de reglementările în vigoare.

Cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal:
Datele dumneavoastră pot fi divulgate către furnizorii noștri de servicii doar dacă acest lucru este imperios necesar pentru îndeplinirea obiectului de activitate și numai în cazul oferirii unor garanții în ceea ce privește securitatea datelor la care vor avea access.
Pentru raportările către autoritățile statului, potrivit obligațiilor legale în vigoare.

Drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
Dumneavoastră beneficiați de toate drepturile prevăzute de catre RGPD, în funcție de specificul prelucrării și de temeiul în baza căruia aceasta se realizează. Exercitarea drepturilor se poate realiza prin transmiterea unei adrese la sediul operatorului: București, Str. Walter Mărăcineanu, Nr. 1-3, Intrarea 1, Etaj 1 sau pe adresa de email office@cnipmmr.ro. Menționăm că pentru informații cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal ne puteți contacta și la numărul de telefon 0213126893.
Vă asigurăm că datele dumneavoastră personale sunt protejate, prelucrate și gestionate de noi, prin implementarea de măsuri tehnice, proceduri interne și organizatorice specifice, precum și prin aplicarea unor bune practici de protecție a datelor.